05/01/1626, 8

05/01/1626, 8

8 HHM lezen de declaratie van goudsmid Henrick Merou van de twee gouden lampetten voor Buckingham en Holland. Het eerste weegt 65 mark zeven once drie engels en kost op basis van 36 gld. 10 st. per once 19.240 gld., het fatsoen kost op basis van 19½ st. en 30 st. per once 790 gld. 14½ st. en met de custodie voor 13 gld. komt het totaalbedrag op 20.044 gld. 14 st. Het tweede lampet weegt 33 mark twee once vier engels en kost 9.716 gld. 6 st., voor het fatsoen 399 gld. 6 st. en met de custodie voor 13 gld. komt het totaalbedrag op 10.128 gld. 12 st. Merou krijgt daarenboven 150 gld. voor het wisselen en opnemen van geld en andere verplichtingen zodat de kosten voor de twee lampetten in totaal oplopen tot 30.323 gld. 6 st.