06/01/1626, 3

06/01/1626, 3

3 De heer van Ameland heeft zijn dupliek op de repliek van de volmachten van Ameland ingeleverd.
De dupliek zal aan de tegenpartij ter hand worden gesteld en beide partijen zal worden gelast hun stukken te leveren.