07/01/1626, 2

07/01/1626, 2

2 De koning van Denemarken verzoekt in twee brieven d.d. Nienburg 28 sept. 1625 [o.s.] expeditie inzake het proces dat Johan Bramen tegen de Noordse Compagnie heeft ingesteld. Hij kan niet toestaan dat het visserijrecht of zijn hoogheid wordt betwist.
Besloten wordt de brieven mee te delen aan de Noordse Compagnie.