08/01/1626, 5

08/01/1626, 5

5 In een brief d.d. Parijs 17 dec. 1625 bericht Lodewijk XIII dat hij Bochart Meuillier hierheen zendt om musketten, forketten en bandeliers en ook corseletten en pieken te kopen ter bewapening van vijfduizend man met de verzekering dat HHM de koop en het transport van de wapens zullen toestaan.
HHM gaan akkoord op de voet van de praktijk bij vorige gelegenheden.