08/01/1626, 6

08/01/1626, 6

6 Sommelsdijck en Languerack schrijven d.d. Parijs 20 en 26 dec. 1625 over de tegenwoordige toestand aldaar en over de reacties op hun onderhandelingen.
Z.Exc.en de RvS adviseren ter vergadering, maar er valt geen definitief besluit.