09/01/1626, 12

09/01/1626, 12

12 Mibaise schrijft dat meer dan negen schepen van de Generaliteit een Duinkerker zonder meer hebben laten passeren. Kapitein Juinbol heeft boord-aan-boord met hem gelegen en rapporteert op de vergadering over deze zaak.
Aan de Admiraliteiten in Rotterdam , Amsterdam en Middelburg zal geschreven worden informatie te verschaffen en te onderzoeken waarom niet meer actie is ondernomen.