09/01/1626, 2

09/01/1626, 2

2 De bezitters van renten op Brabant verzoeken HHM de RvS op te dragen uitsluitend akkoord te gaan met de contributies als de dertiende penning, waaruit zij voor en na het Bestand zijn betaald, behouden blijft.
HHM willen het advies van de RvS op het rekest vernemen.