09/01/1626, 3

09/01/1626, 3

3 Adriaen Simonsz. de Licht, sergeant van Steven Coop, commandant van Geertruidenberg, verzoekt een door de dorpeling Pieter Janssen gevonden bedrag van 564 gld. te mogen delen.
HHM vragen de RvS hierover te beslissen.