09/01/1626, 6

09/01/1626, 6

6 Enkele ongerepartieerde compagnie├źn verzoeken betaling van ten minste een maand verlopen soldij.
Besloten wordt de provincies aan te manen hun bijdrage aan de ongerepartieerden te voldoen. Een voorlopige uitkering zal worden gedaan uit de 30.000 gld. die door Holland per assignatie aan de ontvanger-generaal is betaald. De ongerepartieerde compagnie├źn die geassigneerd zijn op het Franse subsidie, ontvangen een betaling uit de 67.000 gld. die op dat subsidie zullen worden geleend.