10/01/1626, 9

10/01/1626, 9

9 De gecommitteerden die gisteren besogne hebben gehouden over het stuk inzake het uitdiepen van Rijn en IJssel, hebben gerapporteerd dat er nog wat is veranderd in en toegevoegd aan de eerder op papier gezette voorwaarden.
HHM willen die wijzigingen ter bestudering graag op schrift gesteld hebben.