10/01/1626, 12

10/01/1626, 12

12 De Rotterdamse Admiraliteit schrijft d.d. 9 jan. dat de officiers van de konvooien en licenten in Bergen op Zoom het plakkaat van retorsie niet uitvoeren en naar Roosendaal, Nispen en andere plaatsen behorend tot de Baronie van Breda allerhande waren op licent laten gaan. Ook laten zij aan elk van de dorpen van het markizaat per week een, twee (sommige ook drie) zakken zout toekomen en ook een evenredige hoeveelheid andere eet- en drinkwaren, wat veel meer is dan zij voor hun respectievelijke huisgezinnen nodig hebben.
De licentmeester aldaar, Cornelis Oostermans, moet HHM laten weten of dit klopt, op basis van welke lijst en kolom hij de goederen laat aanvoeren respectievelijk de licenten laat betalen en wie hem heeft gemachtigd tegen het plakkaat te handelen. Ook moet hij uitleggen waarom de contrerolleur de paspoorten niet mede ondertekent, wie dat tegenwoordig is, door wie hij is aangesteld en op welke commissie hij dient en waarom de paspoorten die op één dag zijn verstrekt niet door een-en-dezelfde hand zijn geschreven.
Dezelfde Admiraliteit schrijft dat de door haar uitgeruste schepen onder Haultain verhuurd mogen worden tegen 1.800 gld. per maand voor elk.
Een kopie van de door de Admiraliteiten gemaakte schatting van de twintig schepen onder Haultain zal naar Sommelsdijck en Langerack worden gezonden; misschien komt zij van pas.