12/01/1626, 4

12/01/1626, 4

4 Schout, schepenen en regeerders van Terheijden en Teteringen verzoeken levensmiddelen als brood, bier en kaas te mogen halen uit en eigen gewas te brengen naar de naburige steden van zowel de ene als de andere zijde.
Aangezien het plakkaat van retorsie de bevoorrading van de dorpen die onder de vijand ressorteren niet toelaat, wordt op het eerste punt niet geresolveerd. Het brengen van eigen gewas is vrij gelaten.