12/01/1626, 1

12/01/1626, 1

11 Essen en Noortwyck rapporteren dat D'Espesses graag de bijzonderheden wil van de door HHM genomen resolutie over de zes schepen. Aangezien geen opening van zaken is gegeven, vreest hij dat het besluit de koning onaangenaam zal zijn. Daarom verzoekt hij de generale resolutie op schrift te mogen hebben.
HHM stemmen toe. De resolutie zal morgen worden uitgeschreven en geresumeerd.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.