12/01/1626, 10

12/01/1626, 10

10 HHM hebben de op schrift gestelde wijzigingen in de voorwaarden inzake het uitdiepen van de Rijn en IJssel onderzocht en gaan akkoord. Conform de resolutie d.d. 9 jan. zal een akkoord worden opgesteld en gesloten met dr. Opten Noort. Conform de resolutie d.d. 17 dec. 1625 zal de RvS de beraming maken van de werken aan het grote hoofd en het schephoofd bij Schenkenschans ['s-Gravenwaard] en aan het schephoofd bij IJsseloord. De RvS zal er ook voor zorgen dat de werken tegen de zandbanken in de Nederrijn geheel of gedeeltelijk worden afgebroken, dat deze zandbanken worden versterkt met kribben en hoofden zodat er geen zand meer in de Rijn terechtkomt, en dat er vanaf heden een verbod geldt op het maken van verdere werken tegen die zandbanken.