12/01/1626, 2

12/01/1626, 2

2 Net als vorig jaar ontvangen de ordinaris boden elk 10 gld. op voorwaarde dat zij hun werk beter zullen doen dan tot nu toe.