12/01/1626, 3

12/01/1626, 3

3 Het civiele rekest van Frederich Pithaen tegen Hans Haen, waarvan HHM op 18 dec. 1625 besloten dat het, gevoegd bij de stukken, in de beslechting aandacht zou krijgen, wordt in resumptie Haen ter hand gesteld voor een reactie binnen acht dagen na insinuatie.