12/01/1626, 7

12/01/1626, 7

7 De Rotterdamse Admiraliteit brengt HHM onder de aandacht dat het journaal van kapitein Willebort over zijn desertie dermate onbevredigend was dat hij vooralsnog niet meer in dienst is genomen. De fiscaal is gelast hierover meer informatie in te winnen en het recht van het land waar te nemen.
HHM laten de zaak voorlopig rusten. Uitgezocht moet worden of het waar is dat twee kapiteins met ordonnantie op de kusten te varen, zich op louter zeggen van een commies voor een konvooidienst op Engeland hebben laten benutten.