12/01/1626, 8

12/01/1626, 8

8 Pieter Reael, ontvanger te Amsterdam, bericht in antwoord op het schrijven van HHM d.d. 5 jan. dat Pieter van Beeck heeft gezegd nog geen geld uit Frankrijk te hebben ontvangen zodat hij ook geen betaling heeft kunnen doen.
Men ziet de zaak nog wat aan en zal er bij gelegenheid nader met D'Espesses over spreken. Omdat daardoor de op deze Franse gelden geassigneerde betaling van de regimenten Bouillon en Candale teruggesteld zou worden, machtigen HHM Halewyn en Oosterzee tot onderhandelingen met de kooplieden over het overmaken van het geld voor het regiment in dienst van de Deense koning (waartoe zij al gecommitteerd zijn) en over het bedrag van 67.000 gld. voor de voornoemde regimenten; zij moeten de zaak afronden.