13/01/1626, 1

13/01/1626, 1

11 Oosterzee legt het concept voor van de door D'Espesses verlangde reactie. De tekst is opgesteld conform de gisteren genomen resolutie en vormt het antwoord op de bijgevoegde memorie van de ambassadeur. Daarin stelt D'Espesses dat Lodewijk XIII bij afwijzing van de eerste proposities uit de brief van Aersens - overeengekomen met Frederik Hendrik en Duyck - onder de gegeven omstandigheden genoegen zal nemen met het terugzenden van de gehele vloot van Hautin. Voorwaarde is wel dat zes schepen in zijn dienst blijven.2 De ambassadeur mag tegen een redelijke prijs deze schepen kopen met of zonder bijbehorend volk of uitrusting.
De Staten-Generaal hebben de propositie en de op schrift gestelde memorie van de Franse ambassadeur betreffende de zes schepen besproken en uitvoerig bestudeerd. Ook hebben zij de brieven over deze zaken van Somelsdyck en Langerack gelezen en overwogen; zij wensen Z.M. in alles ter wille te zijn. Gezien echter het feit dat deze materie verbonden is met vele andere zaken waarover Sommelsdijck en Langerack met het Franse hof onderhandelen, hebben zij deze heren belast met het geheel. HHM wensen en hopen dat Z.M. door hen volkomen tevredengesteld wordt en hebben daarover mondeling de ambassadeur ingelicht. Hem wordt deze ter vergadering opgemaakte akte als antwoord op zijn memorie gegeven.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.
2 In S.G. 3906 wordt een uit de memorie van ambassadeur D'Espesses overgenomen staatje gegeven. Naast het schip van admiraal Haultain wordt van Zeeland het schip van Jehan Jeurlhem gevraagd, van Rotterdam de schepen van "Liffaibre St. Julien", "Vasenhere" en "Masdambourg" en van Amsterdam het schip van commandeur Goys . De verbastering van de persoonsnamen bemoeilijken de nadere identificatie van de naast Haultain genoemden. Wellicht wordt met "Liffaibre" kapitein Lieffhebber bedoeld en met "St. Julien" de heer van Saint-Julien . Laatstgenoemde reisde in 1625 naar de Republiek om voor Lodewijk XIII schepen te huren. "Vasenhere" zou kunnen staan voor Anthonie van Wassenhoven en "Masdambourg" voor Meus den Boer .