13/01/1626, 5

13/01/1626, 5

5 Rantwijck, Noortwijck en Beaumont rapporteren dat de afgezanten van de Engelse koning tevreden zijn met de insertie van de clausule over de verkoop van de juwelen.
De Amsterdamse magistraat zal dit worden bericht met daarbij het verzoek de negotiatie op de juwelen te doen faciliteren, mede vanwege het algemeen belang.