13/01/1626, 7

13/01/1626, 7

7 Er is een opruiend boekje in omloop onder de titel Hollantse Apocalips1 met geen ander doel dan het volk op te zetten tegen zijn wettige overheid en verdeeldheid in het land te scheppen.
De heren van Holland is verzocht de schrijver, drukker of verkoper van het boekje te achterhalen door een ten laste van de Generaliteit komende premie voor de informant ter beschikking te stellen.

1 Het betreft het pamflet Den Hollantschen Apocalypsis. Vrijmoedelijck uytgheleet. Door Pambo Verimundima [ps. van Carolus Scribanius ]. Zie Knuttel, Catalogus pamflettenverzameling nr. 3676.