13/01/1626, 8

13/01/1626, 8

8 Op aanhouden van de misnoegde participanten van de VOC wordt hun op 27 okt. 1625 gepresenteerde rekest gelezen. Zij wensen zowel de bij uitbreiding van het octrooi toegestane vier hoofdparticipanten in de Kamer Amsterdam te verkrijgen als ook een verklaring van de dependentie en kwaliteit van die hoofdparticipanten conform de situatie in Middelburg, Hoorn en Delft.
Na lezing van het antwoord van de Amsterdamse Bewindhebbers d.d. 15 nov. 1625 committeren HHM Noortwyck, Beaumont en Schaffer rekest en antwoord met het octrooi en zijn uitbreiding te overleggen om daarvan verslag van te doen.