13/01/1626, 10

13/01/1626, 10

10 Thesaurier-generaal De Bie is ontboden en aangezegd dat HHM graag zouden zien dat de RvS de zaak van de gevangenen uit Bahia de Todos os Santos met spoed afronden. Omdat hij zijn onschuld blijft volhouden, terwijl hij volgens andere gevangenen de voornaamste oorzaak van de muiterij is geweest, moet de RvS de gevangen sergeant Valte met kracht tot een bekentenis doen brengen.