13/01/1626, 11

13/01/1626, 11

11 Gelezen wordt de door hofmeester Johan de Mortaigne ingeleverde declaratie van de kosten van het defroyement van Buckingham en Holland over de periode 19 november tot 17 december 1625. Het bedrag over 27 dagen is 15.245 gld. 10 st. 8 p.
De declaratie zal voor onderzoek en beschikking ter hand worden gesteld aan de RvS.