13/01/1626, 12

13/01/1626, 12

12 Op grond van het rapport van de gedeputeerden volgen HHM het advies van de RvS d.d. 9 dec. 1625 inzake de betaling van het regiment in dienst van de Deense koning. De RvS zal de betaling in korte maanden van 32 dagen doen en de kapiteins zal worden bericht hun compagnie voltallig te maken. Aangezien de koning zijn kapiteins belast met het houden van een wagen willen HHM hierover nader advies van de RvS.