14/01/1626, 5

14/01/1626, 5

5 Op het door de Amsterdamse magistraat met voorschrijven ondersteunde rekest van Abraham Ablijn is besloten Haultain te schrijven dat hij diens op de rede van La Rochelle ongegrond in beslag genomen schip en goederen restitueert.