14/01/1626, 7

14/01/1626, 7

7 De weduwe van Johann van Gymnich beklaagt zich over Jacobus Medenbachius die onder voorwendsel van haar onbekende vonnissen het huis met de roerende goederen te Mörmter door soldaten van Rees heeft doen plunderen. Zij verzoekt in haar vorig bezit te worden hersteld.
Haar rekest gaat naar de partijen om binnen een maand na insinuatie daarop te reageren.