14/01/1626, 12

14/01/1626, 12

12 Halewyn en Van der Meer doen verslag van hun besprekingen over het overmaken van de penningen voor het aan de Deense koning gestuurde regiment waardoor momenteel de lening van de 67.000 gld. op het Franse subsidie niet wordt nagekomen. Voorgesteld wordt Pieter van Beeck, aangezien hij de wissels heeft geaccepteerd, te dwingen de som weer op Charlot te trekken.
Besloten wordt Halewyn en Van der Meer toe te staan het akkoord over het overmaken van het geld te sluiten; de gedeputeerden van Holland beraden zich nog op de rest.