14/01/1626, 14

14/01/1626, 14

14 Het besluit van 12 jan. over het verzoek uit Terheijden en Teteringen wordt geresumeerd.
HHM staan het halen van hout, steen, kalk en kolen en andere materialen uit Dordrecht toe voor zover benodigd voor de opbouw van de afgebroken huizen en schuren. Een en ander gebeurt op Bosch' licent op voorwaarde dat de materialen nergens anders terechtkomen en op vertoon van een akte van de schout of secretaris aan de licentmeester.
Aan die van Waalwijk zal eenzelfde akte worden gegeven, maar hun verzoek levensbehoeften uit de Republiek te mogen halen is afgewezen.