14/01/1626, 15

14/01/1626, 15

15 Haga schrijft d.d. 1 nov. 1625.
Er wordt geen besluit genomen.