14/01/1626, 18

14/01/1626, 18

18 Joachimi schrijft d.d. Windsor 12 dec. 1625 en stuurt een declaratie mee van door hem op grond van zijn functie gemaakte kosten voorafgaand aan zijn ordinaris traktement.
Met de hierop eerder genomen besluiten zal de declaratie worden onderzocht.