14/01/1626, 2

14/01/1626, 2

2 Gelezen is het verzoek van de pachters van het kwart van de konvooien en licenten om uitsluitsel over de eerder voorgelegde rekesten inzake het in hoger beroep mogen gaan bij HHM tegen de vonnissen over hun zaak. Item over de verhoging van de lasten der Noordvaarders, over het tekenen van de binnenlandse paspoorten en ook over het verkrijgen van een akte voor een van hun deelgenoten om in Zeeland de kantoren te mogen visiteren.
Er valt nog geen besluit aangezien de gedeputeerden van Holland de zaak eerst nader willen onderzoeken.