14/01/1626, 3

14/01/1626, 3

3 De Amsterdamse Admiraliteit zal advies worden gevraagd over een ander rekest van dezelfde pachters, namelijk te bepalen dat geen schepen Texel of Het Vlie mogen uitvaren zonder eerst door hen te zijn gevisiteerd. Daartoe vragen zij HHM om twee kloeke jachten, die zij op eigen kosten zullen bemannen.