14/01/1626, 4

14/01/1626, 4

4 Aangaande het gisteren behandelde rekest van Wilbort Leendertsz. laten HHM de beslissing over aan Z.Exc.