14/01/1626, 8

14/01/1626, 8

8 HHM hebben het journaal van Marinus Hollaer, lopend van 24 dec. 1625 tot 1 jan. 1626, ontvangen en zullen Z.Exc. ervan in kennis stellen. Bij het bezoek van de gecommitteerden van de Admiraliteiten zal dan nader gesproken worden over het beter uitrusten en bemannen van de schepen van oorlog.