15/01/1626, 14

15/01/1626, 14

14 Halewyn en Van der Meer doen verslag van hun gesprek met Brasser over de betaling van het regiment voor de Deense koning. Hij wil het geld naar Hamburg overmaken mits op elke rijksdaalder een oord genietend.
HHM keuren goed dat beide gedeputeerden en thesaurier-generaal De Bije dit met Brasser overeenkomen voor de periode die nog rest van de drie maanden dat het regiment naar Denemarken is gezonden.