15/01/1626, 16

15/01/1626, 16

16 Van de Zeeuwse Admiraliteit is een brief d.d. 10 jan. ontvangen waarin haar argumenten tegen de generale uitwisseling van gevangenen zijn vermeld.
Z.Exc. zal hiervan op de hoogte worden gesteld.