15/01/1626, 18

15/01/1626, 18

18 De gedelegeerde rechters en fiscaals in de zaak van de Rotterdamse Admiraliteit verzoeken kopie├źn van respectievelijk de instructie waarop raden, fiscaals en secretarissen van de Admiraliteit vanouds hebben gediend, het daaropvolgende reglement van 19 april 1624 met de aan het College gezonden brieven, de oude en de nieuwe commissies alsmede de namen van de raden ter Rotterdamse Admiraliteit van de afgelopen zes jaar. Ook verzoeken zij de Generaliteitsrekenkamer inzage mogelijk te maken in de twee of drie laatste rekeningen met bijbehorende documenten van de comptabele officieren van de Admiraliteit. Bovendien willen zij generale toegang tot alle voor de zaak van belang zijnde boeken, registers, stukken en papieren die zich bevinden in de colleges of onder de suppoosten van de Generaliteit.
HHM zullen daartoe de vereiste akte verstrekken.