15/01/1626, 3

15/01/1626, 3

3 Carel van Gelder heeft een declaratie ingeleverd voor de verteringen van de Deense gezanten van 4.632 gld. boven de kosten van de huisvesting, terwijl het gebruik van linnen- en beddengoed op ten minste 20 gld. per dag gerekend moet worden. Gedeputeerden uit de RvS zullen met de thesaurier-generaal de declaratie onderzoeken en erover beslissen.