15/01/1626, 4

15/01/1626, 4

4 HHM blijven bij hun resolutie d.d. 16 dec. 1625 inzake de akte expectatief voor Buccleugh. Het rekest van diens last- en procuratiehouder Jean Clarke is daarmee afgewezen.