15/01/1626, 8

15/01/1626, 8

8 De Amsterdamse Admiraliteit vraagt per brief d.d. 14 jan. of op grond van het plakkaat van 22 juli 1625 een premie mag worden genomen van een Engels schip dat door een van de oorlogsschepen is bevrijd van de Duinkerkers.
HHM zullen antwoorden dat, aangezien dit schip langer dan twee maal 24 uur in handen van de vijand is geweest, de kapitein van het oorlogsschip blij mag zijn [conform het plakkaat] te worden behandeld als ingezetene van de Republiek. De Admiraliteit moet de zaak naar recht en billijkheid afhandelen.