15/01/1626, 9

15/01/1626, 9

9 De Bewindhebbers van de VOC zenden d.d. Amsterdam 8 jan. hun antwoord op de klachten die de Engelsen 8 dec. 1625 aan HHM hebben overgebracht. De Heren Zeventien verzoeken een kopie te zenden aan Joachimi opdat hij hun belangen behoorlijk kan behartigen. Noortwyck, Beaumont en Schaffer zullen het antwoord bestuderen en verslag doen.