16/01/1626, 4

16/01/1626, 4

4 Z.Exc. wil twee bekwame personen naar de kust van Vlaanderen sturen om daar te onderhandelen over de vrijlating van gevangenen.
Schagen en Beaumont zullen nader met Z.Exc. over de zaak spreken en hem in kennis stellen van de gisteren ontvangen brief van de Zeeuwse Admiraliteit .