17/01/1626, 11

17/01/1626, 11

11 De betaling van de eerste maand voor het op 16 nov. naar de Deense koninggezonden regiment zal op 17 dec. te Hamburg verschijnen.
Dit zal in het gisteren met Joost Brasser gesloten contract worden opgenomen met uitdrukkelijke vermelding van het bedrag van 16.000 rijksdaalder of ongeveer 40.000 gld. De RvS krijgt een kopie van het contract om Aissema op de hoogte te stellen van de betaling van het geld te Hamburg onder recepisse.