17/01/1626, 12

17/01/1626, 12

12 De pachters van de polder Bloemendaal en Nassaupolder dringen via de heren van Holland nogmaals aan op het toestaan van hun verzoek hun waren licentvrij uit de Republiek te mogen halen.
Nader advies wordt verzocht aan de RvS.