17/01/1626, 14

17/01/1626, 14

14 Willem Codwel, de hofmeester van Carleton, heeft betaling verzocht van 924 gld. voor het scheepstransport van diens huisraad naar Engeland.
De heren van Holland wordt verzocht te betalen, conform de resolutie van 4 en 12 dec. 1625.