17/01/1626, 3

17/01/1626, 3

3 De Zweedse koning schrijft d.d. Stockholm 7 maart 1625 ten gunste van justitie voor Egidius van den Hecken tegen de Amsterdamse kooplieden David Bulsinck en Adriaen de Breen.
De Amsterdamse magistraat krijgt de brief in kopie en moet er naar behoren op toezien.