17/01/1626, 8

17/01/1626, 8

8 De ingelanden van Ossenisse, Hontenisse en de polder van Namen in Hulsterambacht verzoeken afschaffing van het door de Zeeuwse Admiraliteit opgelegde verbod het eigen gewas op de markt van Hulst te brengen. De Admiraliteit wil dat zij hun gewas uitsluitend naar deze zijde brengen maar dat kunnen zij niet doen. Zij verzoeken een of twee schuiten alleen toe te staan de goederen ter markt te brengen.
De RvS en ook de Zeeuwse Admiraliteit moeten adviseren.