17/01/1626, 9

17/01/1626, 9

9 Er wordt naar voren gebracht dat op diverse manieren wordt gefraudeerd met de konvooien en licenten te Amsterdam.
HHM bepalen dat Barent Tapkens de pachters hierover zal informeren en dat de fiscaal van het Amsterdamse Admiraliteitscollege zich bij de pachters zal voegen om de zaak te onderzoeken en te procederen zoals het landsbelang vereist.