19/01/1626, 4

19/01/1626, 4

4 HHM hebben geconstateerd dat de RvS een akte heeft verstrekt aan Kempenland waardoor de inwoners hun waren naar de steden aan staatse zijde mogen brengen en op de terugweg levensbehoeften mogen meenemen.
Thesaurier-generaal De Bie en Van der Haer zijn ontboden en is medegedeeld dat dit in strijd is met het plakkaat van retorsie en dat HHM dus verwachten dat de akte wordt ingetrokken.
De dorpen die onder Breda ressorteren is tot nu toe het halen van levensbehoeften uit deze landen geweigerd. Zij staan echter nog onder het gezag van HHM en ook worden de predikanten nog gehandhaafd en zijn de akten van jurisdictie niet opgegeven.
De Bie zal de kwestie met Z.Exc. bespreken.